EQUIPOS COOPERATIVOS

19 setembro 2019

Durante este curso imos traballar con equipos cooperativos de catro membros. O primeiro día, cada equipo elexiu un nome e un logo que o identificara utilizando a estrutura 1,2,4. Primeiro individualmente cada un pensou un nome e debuxou un logo. A continuación por parellas escolleron un dos dous nomes e logo. Finalmente os catro integrantes do equipo puxeron en común as decisións de cada parella  e elexiron nome e logotipo. O nome e o logo elexidos utilizaranse para identificar a carpeta do equipo base. Nesta carpeta gardaranse todos os documentos e material que se vaia acumulando.

Presentámosvos aos dous equipos:

- OS GAÑADORES DO FORTNITE:


E o seu logo:


- OS NIKE:


E o seu logo:

0 comentarios: