0 comments

Ferramentas 2.0

* Titorial de eXeLearning (adaptación ao galego de http://exelearning.net/html_manual/exe20) :
* Práctica de eXeLearning (adaptación ao galego de http://exelearning.net/html_manual/exe20):* Titorial de LIM:


*Para que nosas Presentacions DE FOTOS :


* para os VIDEOS :


* facer Para Presentacions :


PREZI
POWER POINT
Visme
Genial.ly


* facer Para CÓMICS :


* Para facer carteles :


* facer Para ROMPECABEZAS :


* Para subir Presentacions de POWER POINT :


* Subir Para archivos PDF :

* Facer Para CAZAS do Tesouro :


* Facer Para LIBROS E RECURSOS INTERACTIVOS :


* Para editar HIJOS :


* Para editar FOTOGRAFÍAS E facer REGALOS ANIMADOS :

GIMP
PINTURA
PhotoFiltre
IMAGEN TI

* facer Para COLLAGES :

* Para redimensionar FOTOS :
RESIZE
PhotoFiltre

* Para Cambiar de FORMATO :

FORMATO DE FÁBRICA

* Para aloxar Arquivos :


* Para compartir ENLACES :


* Para facer carteis e infografías :

BASE LY
PIKTOCHART

* Para facer LIÑAS DO TEMPO:

btemplates