EXPERIMENTOS MOI ELECTRIFICANTES

16 decembro 2020


1º)PRODUCIMOS ELECTRICIDADE CUNHA PATACA, UNHA MAZÁ E UN LIMÓN.

Cun polímetro, dous cables de cobre (que actúan como ánodo, é dicir carga negativa) e un parafuso (que actúa como cátodo, é dicir carga positiva) , medimos a electricidade que produce unha pataca (0,96 V), unha mazá (0,97 V ) e un limón (0,99 V) comprobando que canto máis ácido é o produto que utilizamos máis electricidade produce.


2º) COMPROBAMOS SE UN COITELO E UNHA REGRA SON MATERIAIS CONDUTORES OU AILLANTES.

Facemos un circuito cunha pila de petaca, unha bombilla e uns cables de cobre. Deixamos un lado aberto para poder comprobar se un coitelo de metal ou unha regra de plástico pechan o circuito e segue circulando a electricidade (material condutor) ou este paso se interrumpe (material illante). Comprobamos que os metais son bos condutores da electricidade e que o plástico é un material illante.


3º) ELECTROLISIS DA AUGA (DESCOMPOSICIÓN DA AUGA EN HIDRÓXENO E OSÍXENO).
Botamos auga doce nun recipiente. A continuación colocamos dúas barras de ferro. Collemos dúas pinzas que unimos por un lado ás barras de ferro e polo outro a unha pila de petaca. Esperamos uns segundos e observamos que non sucede nada porque a auga doce non é condutora da electricidade.
A continuación botamos sal na auga e ... pouco a pouco imos vendo como se forman unhas burbullas:a auga comeza a descompoñerse nos seus compoñentes: hidróxeno e osíxeno porque a auga salgada si é condutora da electricidade.

0 comentarios: