MANDATOS DO MECO DÍA 1

08 febreiro 2021

 Para a túa identidade ocultar,

un antiface ou algo similar

(perruca, maquillaxe, carouta)

traerás o luns pola mañá.

0 comentarios: