EXPERIMENTOS CONSECUENCIAS DO USO DA ENERXÍA

 Estes días, na clase estamos a falar das consecuencias do uso da enerxía e entre elas, da chuvia ácida e do efecto invernadoiro.

Para que nos quedase máis clariño fixemos dous experimentos. Queredes velos?

- EXPERIMENTO CHUVIA ÁCIDA:

- EXPERIMENTO EFECTO INVERNADOIRO:

btemplates